SEAL NIÊM PHONG

Seal niêm phong nhựa, seal niêm phong cáp thép, seal niêm phong container, seal niêm phong cáp rút…

Kẹp chì niêm phong, kẹp chì nhựa, kẹp chì container …

Niêm chì, dây chì, hạt chì, kềm bấm chì …

Niêm nhựa, dây rút nhựa niêm phong …

SEAL NIÊM PHONG NHỰA TRÒN 36CM

SEAL NIÊM PHONG NHỰA TRÒN 36CM

Seal niêm phong nhựa tròn dài 36cm có rãnh xé niêm, dùng seal container, seal xe tải, seal xe bồn, seal niêm phong hàng may mặc, giầy da, seal niêm phong hàng hóa …

Seal niêm phong nhựa tròn được in logo, số serial theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977

Http://hgseal.com.vn

SEAL NIÊM PHONG NHỰA TRÒN 35CM

SEAL NIÊM PHONG NHỰA TRÒN 35CM

Seal niêm phong nhựa tròn dài 35cm dùng seal container, seal xe tải, seal xe bồn, niêm phong hàng may mặc, giầy da, niêm phong hàng hóa, thiết bị …

Seal niêm phong nhựa tròn được in logo, số serial theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977

Http://hgseal.com.vn

SEAL NIÊM PHONG NHỰA TRÒN 30CM

SEAL NIÊM PHONG NHỰA TRÒN 30CM

Seal niêm phong nhựa tròn dài 30cm có cơ cấu khóa bên trong bằng kim loại, dùng seal container, seal xe tải, seal xe bồn, niêm phong thiết bị, niêm phong hàng may mặc, giầy da, niêm phong hàng hóa …

Seal niêm phong nhựa tròn được in logo, số serial theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977

Http://hgseal.com.vn

SEAL NIÊM PHONG NHỰA ĐỐT TRÚC 25CM

SEAL NIÊM PHONG NHỰA ĐỐT TRÚC 25CM

Seal niêm phong nhựa đốt trúc dài 25cm có rãnh xé niêm, dùng niêm phong hàng hóa như: quần áo, giầy …, niêm phong cửa, niêm phong thiết bị …

Seal niêm phong nhựa đốt trúc được in logo, số serial theo yêu cầu.

Hotline & Zalo: 0907250977

Http://hgseal.com.vn